Bước 1 - Tải lên hình ảnh của bạn

Bước 2 - Chọn tất cả các ô vuông có chứa văn bản

Mẹo: Hãy sử dụng công cụ chatbot Facebook miễn phí của chúng tôi kết hợp với FB Ads để tiếp cận hàng ngàn khách hàng tiềm năng mà không phải tốn thêm bất kỳ chi phí nào!

Bước 3 - Kết quả của bạn

0 ô vuông được chọn có chứa văn bản 0% chứa văn bản trong hình ảnh